why reading aloud to your child every day is important

Защо всекидневното четене на глас на твоето дете е толкова важно

Четенето на глас на малките деца е най-ефективното нещо, което родителите могат да направят, за да помогнат на децата си да успеят в училище.


Защо четенето на глас на малките деца е толкова важно? Ето няколко акцента.

• Децата, които живеят в богато украсена среда и на които е четено на глас през първите години от живота им, по-често развиват способността да четат бързо.
• Четенето на глас на малките деца е не само една от най-добрите дейности за стимулиране на езиковите и познавателните умения, но и развива мотивацията, любопитството и паметта.
• Ранните езикови умения на едно дете, които определят способността му да чете и готовността му да започне училище, се основават на излагането му на влиянието на даден език – в резултат на говоренето от страна на родителите или на други възрастни.
• Изследванията показват, че колкото повече думи използват родителите, когато говорят на 8-месечното си дете, толкова по-голям ще бъде неговият речник, когато навърши 3 годинки.
• Книгите съдържат много думи, които децата едва ли ще срещнат в говоримия език. Детските книжки всъщност съдържат 50 процента повече редки думи, отколкото най-гледаните телевизионни предавания или дори разговорите на колежани.
• Грижите и индивидуалнотовнимание от страна на родителите по време на четенето на глас окуражава децата да си изградят положително отношение към книгите и към четенето на по-късен етап от живота им.
• Четенето на глас е доказана техника, която помага на децата да се справят със стресови моменти.

Самият акт на четене на глас може да промени това, което се случва с детето ти в бъдеще, така че чети, говори и пей на децата си всеки ден!