babyproofing-your-home-now-that-your-baby-is-development-and-key-milestoneswalking

Обезопасяване на дома ти след прохождането на бебето

Melissa A. Kay

Би направила всичко, за да защитиш бебето си. Сега, когато то ходи и е в състояние да се движи из къщата по нов начин, абсолютно наложително е да я обезопасиш. Може би вече си предприела някакви стъпки, но има още места в дома и още предмети, които могат да представляват опасност и за които не си се досетила досега.


Ето един лесен за следване наръчник, който обхваща местата, необходими от обезопасяване за бебето или от какви опасности да пазиш малкото ходещо човече.

1. Слез на нивото на бебето


Вече може да си го правила, когато бебето е започвало да пълзи, но като ходещ човек, то вече ще бъде в състояние да достига много повече предмети в къщата. Дори може би е достатъчно високо да се блъска в някои мебели.

Снижи се до нивото на детето и махни всички чупливи и малки предмети, които то може да сграбчи и с които евентуално може да се задави. Провери за остри ъгли или ъглите на масата. Омекотителите или подложките за ръбове ще защитят бебето ти в случай, че се удари в остър ъгъл. Клиника Майо предлага да махнеш клатещите се маси или други мебели, които могат да паднат върху бебето ако то се провеси или хване за тях.

Закрепи етажерките с книги, рафтовете и други мебели за стените, за да не се преобърнат.

2. Предотврати отравянето


Клиника Майо предлага също така да държиш всички опасни предмети далеч от достъпа на деца, за да предотвратиш случайно отравяне. Това включва различните стайни растения и медикаменти, почистващите препарати, сапуните за чинии, белината и други продукти, съдържащи алкохол или токсични материали.

Добра идея е да държиш потенциално опасните продукти в оригиналните им контейнери, така че да имаш на разположение етикетите им и информацията за безопасността. Ако не можеш да премахнеш изцяло токсичните вещества, увери се че всички достъпни врати на шкафовете са заключени.

Пази подръка телефона на центъра за спешна помощ в случай на отравяне.

Стълби и прозорци


Използвай защитни врати в горната и долната част на стълбите и при стаи, криещи потенциална опасност. Измести мебелите далеч от прозорците, така че детето да не се покатери на первазите. Това се отнася и за креватчето. Увери се, че шнуровете на щорите не висят, за да избегнеш удушаване.Други важни предпазни мерки


• Купи капачки за контактите, за да предотвратиш опасността от токов удар
• Използвай само задните котлони на печката
• Използвай ограничители за врати, за да не може бебето ти да затваря вратите и да си затисне пръстчетата на ръцете или краката
• Постави заключалка за тоалетната, така че бебето да не може да отваря капака
Инсталирай устройства против попарване на кранчетата
• Изключвай всички електрически уреди, които не използваш в момента
• Затвори съдомиялната и кошчето за боклук/контейнера, когато не се ползват
• Премахни килимчетата от пода, за да не се спъва

Помни, че бебето ти е готово да изследва зони, до които преди не е имало достъп. По-голямата част от обезопасяването на дома в полза на бебето е въпрос на усещане, но все пак тези насоки ще ти помогнат да се почувстваш по-спокойна, знаейки че бебето ти е защитено от потенциални опасности.