A-sudden-vocabulary-explosion

Внезапното словесно богатство на твоето прохождащо дете

Играта, наречена говорене
С наближаването на втория рожден ден твоето дете ще говори все по-често, когато иска да го разбереш. На тази възраст речникът му все още е доста ограничен, затова може понякога да използва по-общи думи, с които да нарича група предмети – например да нарича всички вкусотии „торта”. Това не значи, че детето не разбира значението на думата, или не различава нещата. Просто не разполага с всички необходими думи. Колкото повече му говориш и назоваваш различните неща, толкова повече ще се обогатява неговият речник.

ЗАПОЧВАМЕ ДА ГОВОРИМ Възрастните приемаме умението да говорим за даденост, но детето е преодоляло впечатляващи препятствиядокато започне да си служи с речта. Научило се е да разбива потока от реч, който чува, и да разпознава повтарящите се звукови модели, ритъм и структури, които изграждат думите. Започва да разбира тънкостите на интонацията и основните граматически правила, както и да свързва все повече познати думички и имена с тяхното значение. В същото време полага големи усилия да овладее гласовия си апарат, за да може да възпроизведе трудните комбинации от звуци, които формират думите в езика на майка му. Може дори да не осъзнаваш колко много думи знае мъникът, понеже все още не може да ги възпроизвежда ясно. Следи за части от думи в неясната реч на детето и ще се възхитиш на начина, по който то успява да се изрази с толкова ограничен речник. То използва много хитрости, за да се възползва максимално от думите, които може да изрече. Например, да нарича всички животни „куче” или всики движещи се машини „кола”. Това не означава, че не вижда разликата – просто не познава достатъчно думи, за да се изрази по-точно. Тези обобщения му дават възможността да сподели усещанията си и по естествен начин те подтикват да му предоставиш точните думи – хитър номер, даващ на детето повече възможности да се учи. През следващата година дететотака добре ще се е приспособило към ученето на нови думи, че ще успява да обогатява речника си с до 8 нови думи на ден. Когато научи между 100 и 150 думи, ще може да ги комбинира.