You-ve-come-a-long-way-baby

Преглед на изминалата година – дълъг път измина, бебе!

Резюме на първата година
През изминалите 12 месеца твоето бебе е преминало през удивителни етапи на израстване и развитие. Утроило е теглото си, започнало е да говори и се е научило да се придвижва наоколо. Направило е големи крачки в социален аспект, превръщайки се в активен член на семейството и научавайки се да реагира на хората в неговия разширяващ се свят. В такъв случай какво предстои през следващата година?

ЕДНА ГОДИНА ОТ ЖИВОТА НА...
Твоето бебе е пораснало и се е развило с такава скорост през последните 12 месеца, каквато няма да достигне за втори път в живота си. От дребно и безпомощно новородено до уверена и подвижна малка личност, то е претърпяло вълнуващи промени, както на външен вид, така и в поведението си. Затова сега можеш да отделиш време, за да си спомниш за всички негови значими постижения към днешна дата. Първо, всичката здравословна храна, с която си го хранила, почти е утроила теглото му. То е достатъчно съзряло и вече може да изразява с гримаси на лицето си цял набор от емоционални и физически усещания. Вече е придобило добър контрол над движенията на тялото си и ги използва, за да постига различни цели и за да изразява намеренията си. Вече може да си проправя път бързо и ефикасно през заобикалящата го среда, като същевременно обмисля да зареже живота на четирикраките и да влезе в света на двукраките същества. Бебето е станало по-дръзко и настроено за приключения, като се гордее с всяко следващо свое постижение. Първата година е важна и за първите му стъпки в усвояването на езика. От момента, в който за първи път чува реч, докато е още в утробата, то винаги се е възхищавало на звука на гласовете и ритъма и модела на езика. Веднъж родено, не му е отнело много време, за да осъзнае важната роля на езика в ежедневието. И така, само за няколко месеца след раждането си, бебето е започнало да бърбори и да тества гласовия си апарат, произвеждайки пълния набор от човешки речеви звуци. Въпреки това, през последните няколко месеца, то се е фокусирало особено върху звуците на майчиния език, като кулминацията е произнасянето на първите му думи.

КАКВО ПРЕДСТОИ?
Вече може да погледнеш напред към следващите 12 месеца на невероятното развитие на твоето бебе, включващи: прохождане, бягане, скачане, постоянно нарастващ речник и комбиниране на думи. То ще бъде все по-самостоятелно и по-социално, като това ще му даде възможност да усъвършенства своите умения да решава проблеми, да може да общува и да изпълнява намеренията си. Както може би вече сама си разбрала, отглеждането на малки деца не винаги е като неделна разходка с лодка. Бъди готова за приливи и отливи. Затова, когато нещата станат малко напрегнати, забави темпото и си спомни, че си имаш работа с едногодишно същество, което вижда света по съвсем различен от теб начин. В такива моменти се опитай да си спомниш за всички прекрасни мигове, които сте имали с твоето мъниче. Защо не си направиш дневник, в който да отбелязваш езиковия напредък на бебето? Ранните години са извор на най-интересните, забавни и паметни думички. Ще си благодарна, че си запазила всички тези вълшебни езикови творения, които детето ще създаде през следващите 2 или 3 години.