ensuring-quality-in-the-lab-and-in-the-home

Гаранция за качество в лабораторията и вкъщи

Последната стъпка в цялостната стратегия на Pampers за ��естване безопасността на кърпичките за бебета е наблюдението, записването и проследяването на отнасящите се към безопасността коментари на родители, които ползват мокри кърпички вкъщи.

Информацията, получена в тази фаза, предоставя непрекъсната обратна връзка от потребителя, което позволява на Pampers да бъде наясно с всички притеснения на потребителите и да поддържа висок стандарт на качество на продуктите, а също и удоволетвореност на клиентите.

Това е постигнато чрез добавянето на форма за контакт на местно ниво върху всеки продукт (например безплатен телефонен номер или адрес за връзка). Служителите, отговарящи за връзката с потребителите, и тези, отговарящи за безопасността, следят за подадени сигнали, за да се гарантира, че всички предполагаеми опасения, свързани с безопасността, ще бъдат разследвани и след това ще се вземат необходимите мерки. В редки случаи, потребители, изпитали раздразнение на кожата, което може да е разултат от алергии, трябва да бъдат насочени да се изследват за възможни алергии.

Подобряваме всяка част
Тъй като първоначално кърпичките за бебета бяха създадени като удобен за родителите продукт за почистване, те са преминали през поредица от оценки на качеството, включително подобрения по опаковката, които осигуряват на потребителите по-приятно преживяване на масата за смяна на пелени. P&G силно се ангажира с научни иновации, които водят до по-функционална и по-удобна опаковка.

Основната цел на опаковката е да достави кърпичките безопасно до потребителя, защитавайки свежестта и устойчивостта на продукта по време на неговото ползване. Тъй като лосионът, който се намира в кърпичките е до 97% вода, опаковките са създадени да предоставят добра преграда за влагата, помагаща всяка кърпичка да остане влажна дори след 30 месеца съхранение, включително и в сух, топъл климат. Специално проектираните полимерни филми са гъвкави, с възможност да се принтира върху тях и все пак да предпазват влагата да не се изпари.

Друг важен елемент от опаковката е, че тя предоставя удобство за потребителите при изваждане на кърпичките. Опаковъчните „изкачащи” механизми спомагат за правилната употреба на кърпичките, спестявайки време и избягвайки похабяването на продукта.