pregnancy-week-by-week-week-10

Вие сте в седмица:

Бременността седмица по седмица: 10-a седмица

Отбележи събитието, като попееш на корема си! През десетата седмица твоето мъниче вече започва да чува, така че се възползвай от този факт, за да се опознаете.