pregnancy-week-by-week-week-14

Вие сте в седмица:

Бременността седмица по седмица: 14-a седмица

9.6.2014 г.

Макар да не си в състояние да го видиш, твоето мъниче започва да движи устичката и личицето си. През 14-ата седмица се развиват всички органи, които ще са необходими на твоето бебе, за да общува с теб.