potty-training-signs-fo-readines

Приучаване към гърне: Признаци, че е готово

Lawrence Kutner

Първо, лъч надежда за изморените родите��и. Всяко здраво дете е сполучливо приучено към гърне. В дългосрочен план, възрастта в която то е научило тези умения, няма значение. Това няма отношение към твоите умения като родител или на твоята любов към него.

Но ако започнеш приучаването към гърне преди твоето дете да е физически и емоционално готово, и двамата ще сте изнервени и разочаровани. Това също така ще удължи процеса, защото вероятно ще се превърне в битка на характери, а това е битка, която родителите никога не печелят. Ето защо е добра идея преди да започнеш с приучването да знаеш кои са признаците, че детето вече е готово.

Повечето деца се научават на гърне между 18-ия и 30-ия месец. Въпреки това, някои деца все още се измъчват с гърнето, дори когато са на 4 години. Но ако се вгледаш внимателно в поведението на детето, то само ще ти подскаже кога е готово да започне да се учи. Например:


• Изхожда ли се през сравнително предвидими периоди? Издава ли чрез думи или поведението си, че моментът за акане е настъпил?
• Може ли да вдига и сваля панталонките си?
• Проявява ли интерес към банята и какво другите хора правят там?
• Може ли да отиде и да седне на гърнето самó?
• Започна ли да ти казва „Не!“? Обича ли да държи част от играчките си на определени и специални места? Това показва, че се интересува от това да контролира нещата в заобикалящата го среда.
• Знае ли какво означават думите „мокър” и „сух“?
• Отговаря ли на похвали? А иска ли да те зарадва?

Ако твоето дете показва повечето от тези признаци, то може да е готово да започне. Все пак запомни едно – никога не се опитвай да го приучиш на гърне във време на стрес, като например, когато семейството ти се мести или отива на почивка, или когато детето е болно. Ако не се получава, направи пауза и опитай отново след няколко седмици или месеца.

Ще се случи – само му дай време.