Why-no-is-a-new-favourite-word

Защо „не“ е неговата любима дума?

Време на изпитания
Започва ли твоето мъниче да излиза извън зоната на познатото? „Не“ ли е единствената дума, която го интересува? Макар да изглежда малко рано, добре дошла в „ужасните дв��”! Време е да помислиш върху проблемите с дисциплината. Отдели време да обсъдиш с партньора си и всеки друг възрастен, който е въвлечен в грижите за твоето дете, как планираш да се справиш с негативизма на прохождащото дете. Най-важното нещо за възрастните е постоянството.

СПРАВЯНЕТО С НЕГАТИВИЗМА
Негативизмът на твоето дете (да казва „не“ през цялото време, да бяга, да хвърля неща и така нататък) вероятно се е увеличил наскоро. Това оказва влияние върху храненето, спането, играта, закачките – всички тези области на важна комуникация между родителя и детето. То активно тества границите си благодарение на нoвооткритата си подвижност и осъзнатост, че хората и предметите в неговата среда имат постоянно присъствие и е възможно да бъдат манипулирани, а играчките – контролирани. Капризите са нормални на тази възраст, заедно с други видове открит негативизъм и провокативно поведение. Дисциплината тогава става важна част от твоята роля като родител. Още веднъж, бъди последователна в своите правила и се отдръпни, когато наистина се ядосаш.