parenthood-parenting-plans-for-the-future-and-how-to-be-good-parents

Родителство. Планове за бъдещето и как да сте добри родители

Работа в екип! В наши дни е нормално бащите да имат много по-активен подход към родителството. Но отделяли ли сте време с партньора си да обсъдите как действително ще проработи това споделяне на отговорности? Отделете време да си поговорите за основната грижа за бебето, храненето през нощта, планирането на съня и много други промени, които ще променят начина ви на живот.

ЕКИПЕН ИГРАЧ Често днешните бащи имат желание да споделят отговорностите в, доколкото това е възможно. Но действително отделяли ли сте време да обсъдите мислите си, свързани с родителството, плановете и какво има предвид всеки от вас под идеята за добро родителство? Дали се приключва с това да сменяш пелените при половината от случаите? Очаква ли се да съдействаш при храненето? А споделянето на безсънните нощи? Този етап от бременността, когато партньорката ти започне да се чувства по-добре и по-енергизирана, е добър момент за обсъждане на теми като тази и заустановяване на някои планове. Сравнете заедно очакванията си за това как ще протича животът ви след раждането на бебето. Направи си план каква подкрепа можеш да укажеш за улеснение на живота ѝ през тези критични първи седмици; попитай я за собствените ѝ мисли за майчинството и ролята ти като баща. Всички различия в мненията – а вероятно ще има такива, например какво означава за теб „добри родители” – трябва да се разрешават възможно най-скоро. Затова не оставяй това за края на бременността, когато партньорката ти ще се чувства уморена и вероятно доста отегчена.


ПЛАНИРАЙ НАВРЕМЕ Прекарвайте оставащото време преди бебето ви, опитвайки се да си представите какъв ще бъде животът с детето и обсъждайте плановете си за родителство, както и как може да споделите от отговорностите. Свикни да помагаш повече вкъщи– готвене и домакинската работа – това също е част от родителството. Предложи да поемеш някоя досадна домакинска задача, която за нея е по-стресираща от обикновено (като седмичното пазаруване или управлението на семейните финанси). Това е добра практика в перспектива и доказва, че си сериозен относно бащинската си роля. Запомни, майчинството вече влияе на ежедневния живот на партньорката ти и макар да е трудно за теб да споделиш с нея изживяванията на бременността, чувствителността към променящите ѝ се нужди ще ви сближи и ще ви направи наистина добри родители.